• 186316CZ
  Pandora Shine Sparkling Wishbone Ring Pandora Shine
  Sparkling Wishbone Ring Pandora Rose
  Sparkling Wishbone Ring Silver
  BEST SELLER
  Sparkling Wishbone Ring
  A$69.00
 • 188799C01
  Sparkling Daisy Flower Crown Ring Pandora Rose
  Sparkling Daisy Flower Crown Ring Silver
  Available in 2 colours
  Sparkling Daisy Flower Crown Ring
  A$99.00
 • 188792C01
  Available in 2 colours
  Pink Daisy Flower Trio Ring
  A$119.00
 • 180963CZ
  Sparkle & Hearts Ring Pandora Shine
  Sparkle & Hearts Ring Pandora Rose
  Sparkle & Hearts Ring Silver
  BEST SELLER
  Sparkle & Hearts Ring
  A$119.00
 • 180945CZ
  Simple Sparkling Band Ring Pandora Rose
  Simple Sparkling Band Ring Silver
  Simple Sparkling Band Ring
  A$89.00
 • 180986CZ
  Elegant Sparkle Ring Pandora Rose
  Elegant Sparkle Ring Silver
  BEST SELLER
  Elegant Sparkle Ring
  A$79.00
 • 186251CZ
  Sparkling Teardrop Halo Ring Pandora Rose
  Sparkling Teardrop Halo Ring Silver
  BEST SELLER
  Sparkling Teardrop Halo Ring
  A$179.00
 • 186314
  Polished Wishbone Ring Pandora Shine
  Polished Wishbone Ring Pandora Rose
  Polished Wishbone Ring Silver
  Polished Wishbone Ring
  A$59.00
 • 180934CZ
  Daisy Flower Ring Pandora Rose
  Daisy Flower Ring Silver
  Daisy Flower Ring
  A$149.00
 • 180892CZ
  Sparkling Twisted Lines Ring Pandora Rose
  Sparkling Twisted Lines Ring Silver
  Sparkling Twisted Lines Ring
  A$179.00
 • 180919CZ
  Sparkling & Polished Lines Ring Pandora Rose
  Sparkling & Polished Lines Ring Silver
  Sparkling & Polished Lines Ring
  A$199.00
 • 180880CZ
  Princess Tiara Crown Ring Pandora Rose
  Princess Tiara Crown Ring Silver
  Princess Tiara Crown Ring
  A$99.00
 • 181006CZ
  Vintage Circle Ring Pandora Rose
  Vintage Circle Ring Silver
  Vintage Circle Ring
  A$129.00
 • 187736CZ
  Pandora Rose Princess Wishbone Ring Pandora Rose
  Princess Wishbone Ring Silver
  BEST SELLER
  Pandora Rose Princess Wishbone Ring
  A$119.00
 • 186242CZ
  Clear Three-Stone Ring Pandora Rose
  Clear Three-Stone Ring Silver
  Clear Three-Stone Ring
  A$99.00
 • 186315
  Beaded Wishbone Ring Pandora Rose
  Beaded Wishbone Ring Silver
  Beaded Wishbone Ring
  A$59.00
Showing 20 of 47 products
Back to top